ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vind u de algemene voorwaarden van WordPressleren die van toepassing zijn als u als cursist/ koper een cursus volgt of aanschaft via WordPressleren. We raden u aan om deze voorwaarden goed door te nemen.

1. ALGEMEEN

WordPressleren.be biedt WordPresscursussen aan. De bedrijfsgegevens zijn : 
Silvio Westhovens, Grootrootstraat 22 te 3680 Maaseik
BTW nr : BE0527.940.910

1.1. De algemene voorwaarden van WordPressleren.be  zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker aangegaan met WordPressleren.be.

1.2. Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker het elektronisch aanvraagformulier heeft ingevuld en verzonden.

1.3. Bij het sluiten van een overeenkomst met WordPressleren.be  aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.

1.4. Wanneer u een cursus hebt aangekocht, krijgt u inloggegevens van de de cursusomgeving. De cursusomgeving bevindt zich  op volgende url : https://wordpressleren.maatos.nl/
Op dit platform gelden deze algemene voorwaarden als ook de algemene voorwaarden van Maatos, die het cursusplatform ter beschikking stelt.

1.5. De prijs van een cursus kan soms schommelen. Er gebeuren regelmatig aanbiedingen waardoor de prijs lager kan zijn. De prijs waartegen de koper op het moment de cursus aankoopt, is de geldende prijs. De koper kan geen geld terugvragen indien de toekomstige prijs goedkoper zou zijn.

2. HERROEPINGSRECHT

De aankoper van een cursus heeft gedurende 14 dagen na de aankoop het recht om van zijn aankoop te zien. Dit kan simpelweg door een mailtje te sturen naar : mail@wordpressleren.be met de aankoopgegevens. Het geld wordt dan binnen de week teruggestort.

3. Misbruik

De cursus is eigendom van WordPressleren.be en mag dan ook niet gedeeld worden met anderen.

Niets uit de cursussen mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Ook het plaatsen van directe links naar de bestandslocatie van dit document op websites, in e-mailnieuwsbrieven of andere vormen van digitale media is niet toegestaan.

Indien deze regels worden overtreden, kan u de toegang tot de cursus geweigerd worden.

Indien u gebruikt maakt van onze WordPressleren community wordt u geacht  met respect te reageren t.o.v. de cursusgever en andere cursisten. Indien u zich hier niet aan houdt, kan u uit de community gezet worden.

4. Geschillen en toepasselijk recht

4.1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

4.2. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Tongeren aanhangig worden gemaakt. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de RB van Koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

4.3. Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van WordPressleren.be https://www.wordpressleren.be.

4.4. Op vraag kunnen de algemene voorwaarden uw ook per email bezorgd worden.

4.5. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.